Zapisz się na BEZPŁATNY webinar:

Jak chronić klientów w firmie spedycyjnej i transportowej przed przejęciem przez odchodzącego pracownika?

Czego dowiesz się na webinarze?

  1. Dlaczego firmy transportowe i spedycyjne są szczególnie narażone na nieuczciwą konkurencję ze strony byłych pracowników?
  2. Kiedy najczęściej dochodzi do przejęcia klientów i know-how przez pracowników lub byłych pracowników?
  3. Czy firma spedycyjna lub transportowa może zakazać byłemu pracownikowi nawiązywania kontaktów ze swoimi klientami bez zawierania umowy o zakazie konkurencji?
  4. Jakie informacje, w tym o klientach i dostawcach, mogą być chronione tajemnicą przedsiębiorstwa w firmie spedycyjnej lub transportowej?
  5. Jak przygotować się na odejście pracownika i minimalizowanie strat?
  6. Jak chronić klientów przed przejęciem przez odchodzących spedytorów za pomocą tajemnicy przedsiębiorstwa (tajemnicy handlowej) i zakazu konkurencji?
  7. Jak postępować w razie odejścia pracownika i próby przejęcia klientów (na przykładzie spraw sądowych)?

Webinar poprowadzi:

Kiedy odbędzie się webinar?

Data: 15 czerwca 2021 r.

Godzina: 10:00

Czas trwania: 1,5 godziny (1 h wykład + 0,5 h sesja pytań i odpowiedzi)

.